Ostraka a zlí lidé v demokratické společnosti

Proběhly volby a nyní se jedná o koalicích i dalším politickém uspořádání. Ovšem všechno se děje na pozadí vzepětí občanské společnosti. Všimněme si, komu současný výsledek vadí: vadí hlavně těm, kteří odedávna občanskou společností pohrdají, počínaje Václavem Klausem a Jiřím Paroubkem konče. Avšak všimněme si ještě něčeho jiného.[ více ]

čtvrtek 24. červen 2010 00:59 | Reputace článku: 12,26

Frontová linie

V této době prochází naše společnost radikálním zvratem: obvyklé dělení politického jeviště na levici a pravici totiž ztrácí svou platnost. Jde vlastně o válčený stav. Když dojde k ohrožení národa, semknou se všichni proti společnému nepříteli a vzájemné spory se nechávají stranou: takové spory se zdají být na pozadí hrozeb pouhými prkotinami. Přesně v takovém válčeném stavu se nyní nacházíme, přičemž ovšem nebezpečí přichází odjinud než obvykle: obvyklé je, že kdosi hodlá přepadnout a pokořit jistou zemi, kdežto my máme svého nepřítele mezi sebou.[ více ]

pondělí 25. leden 2010 17:18 | Reputace článku: 33,09

Známe již, co je kapitalismus?

Máme za sebou 20 roků budování kapitalismu a mnohým se zdá, že kapitalismus již důvěrně znají. Avšak je tomu tak? Již to, že po čtyřicet roků trvajícím půstu vzplála silná touha po něm navzdory obecně socialistickému smýšlení české společnosti, musí vzbuzovat rozpaky.[ více ]

středa 20. leden 2010 18:06 | Reputace článku: 15,92

Národ slabochů

Jsou Češi národem slabochů? Když uděláme procházku dějinami zejména poslední doby, dost to tak vypadá. Ovšem přece jen stojí za to se nad tím zamyslet trochu hlouběji. Kde jsou příčiny takového zdání? Hlavní vina za to bezesporu připadá na politiky a politikům to odpárat ani nelze. Avšak je to až tak prosté?[ více ]

neděle 17. leden 2010 13:40 | Reputace článku: 21,65

Národ blbců

Národ blbců Češi určitě nejsou, nicméně vypadá to tak v očích zahraniční veřejnosti a v mezinárodním měřítku. A bude to tak vypadat potud, pokud bude v Čechách panovat korupce. Korupce je totiž systém sloužící k tomu, aby se blbci dostali všude k vlivu či přímo k moci. Vždyť ten, kdo něco umí, by pokládal za ztrátu vlastní důstojnosti snažit se někde pokoutně získat výhody bez toho, že by to bylo oprávněné a spravedlivé.[ více ]

neděle 6. prosinec 2009 16:07 | Reputace článku: 34,79

Důvěry zbavená soudní moc a co s tím?

V české společnosti bují korupce a jediným účinným nástrojem k její eliminace je výkonná justice; justice je ovšem touto chorobou zasažená také. Jediné řešení je jednak zavést do soudnictví poroty a jednak soudce volit přímo.[ více ]

středa 18. listopad 2009 12:29 | Reputace článku: 13,84

Jan Payne

Jan Payne

etika a politická i obecná filosofie

Jsem neurolog a filosof; filosofii jsem studoval před r. 1989 na bytových seminářích a po r. 1989 na FF i na ETF a na ETF jsem také habilitoval. Profesionálně se zabývám bioetikou coby univerzitní pedagog na 1. LF UK. Publikoval jsem řadu článků i knih: hlavními jsou

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora